Prenataal Onderzoek

Als je zwanger bent, krijg je een 20-wekenecho aangeboden: een prachtig moment om je kind te zien. Daarnaast is nog veel meer prenataal onderzoek mogelijk zoals een nekplooimeting of combinatietest en als je 36 jaar of ouder bent kun je kiezen voor een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Gelukkig is de uitslag meestal gunstig. Maar wat doe je als blijkt dat je kindje Downsyndroom of een andere afwijking heeft?

Prenataal Onderzoek geeft duidelijke informatie over prenataal onderzoek en de mogelijke uitslagen daarvan. Aan de hand van diverse echo-foto’s geven de auteurs heldere uitleg waardoor je beter snapt wat deskundigen kunnen met echoscopisch onderzoek. Je leest ook over de ervaringen van andere ouders die te maken kregen met prenataal onderzoek. Mocht blijken dat je zwanger bent van een kind met een afwijking, dan geeft dit boek bovendien de noodzakelijke informatie om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Over de auteurs
Anja de Grient Dreux is verloskundige, echoscopiste, auteur van Zwanger raak je niet vanzelf en mede-auteur van Zwanger. Hellen Kooijman is journaliste, zij schreef eerder het boek Als het maar gezond is – Wegwijzer bij prenataal testen. Dr. Marijke Korenromp is verloskundige en promoveerde op onderzoek naar de psychische gevolgen van het afbreken van een zwangerschap.

NBD|Biblion recensie
Sinds een aantal jaren wordt tijdens de zwangerschap standaard extra prenataal onderzoek uitgevoerd. Dit kan leiden tot verdergaand onderzoek. In dit boek wordt beschreven wat er tijdens prenataal onderzoek gedaan wordt, wat er op een echo te zien is en wat er voor resultaten uit kunnen komen. Als er reden tot verder onderzoek is, komen de aanstaande ouders voor moeilijke, deels ethische vraagstukken te staan. Aan de hand van persoonlijke ervaringen en informatie worden verschillende aspecten van deze vraagstukken belicht. Deze uitgave is geillustreerd met een aantal foto’s in zwart-wit. Daarnaast zijn er talrijke tekstkaders, tussenkopjes enzovoort in een rozerode steunkleur. Het boek kan naast een bron van informatie een ondersteuning zijn voor de keuzes waar ouders mee geconfronteerd worden. Met een lijst van nuttige adressen en websites en een register.

Terug naar Publicaties

Tags:

Gerelateerd

Als het maar gezond is

Testcase