Berichten met de tag Български

Какво ù става на Холандия

november 2011

28 kапитал 29 октомври – 4 ноември 2011 г.  (Линк за статия в Капитал тук)

Някогашната така либерална
държава проявява все по-често
признаци на ксенофобия и
нетолерантност. Причините?
Страх и несигурност

Хелен Коойман* (meer…)

Български

mei 2010

Хелен Коойман е нидерландска журналистка, авторка на многобройни статии и книги. Нейният журналистически интерес е тясно свързан с темата България. В Нидерландия Хелен Коойман се числи към най-задълбочените наблюдатели на съвременна България. Изнасянето на лекции и провеждането на курсове, свързани с темата България са също част от нейната дейност.
Провежда рисърч за различни радио и телевизионни програми.
Теми по които Хелен Коойман работи са също проблемите на младежта, пренатални изследвания и проблеми от областта на бременността и раждаемостта в Нидерландия.

За контакт с Хелен Коойман натиснете тук

Какво става в Холандия.

(Статия в вестник Капитал)

28 kапитал 29 октомври – 4 ноември 2011 г.  (Линк за статия в Капитал тук)