Berichten met de tag Jeugdzorg

De jeugd van…Arthur Japin

oktober 2010

‘Ik overleefde door te fantaseren’

Arthur Japin werd op school getreiterd. Thuis mishandelde zijn vader zijn moeder. Jeugdzorg bleef op een afstand. “Als we de kinderbescherming erbij zouden halen, zou hij ons vermoorden.” (meer…)

Een ragfijn spel

september 2010

Utrechtse zorgaanbieders gaan denken in doelgroepen

Utrecht telt maar liefst acht jeugdzorgaanbieders, maar hun aanbod is lang niet altijd effectief. Een oplossing is om meer te denken in specifieke doelgroepen. “We moeten een nichespeler worden. En in onze niche de beste zijn.” (meer…)

Ali B. had baat bij Boddaertcentrum

april 2010

“Ik ben nooit een meeloper geweest.”

Rapper Ali B. dronk, blowde, hosselde en gokte.  Met behulp van zijn familie, God en zijn eigen kracht kwam hij er weer bovenop. “Mijn vrienden gingen blowen, ik naar de bibliotheek.”

(meer…)

Moslimouders komen van ver

februari 2010

Trees Pels, hoogleraar ‘opvoeden in de multi-etnische stad’

Ja, er zijn koranleraren die slaan. Maar minder dan eerst, en de ouders pikken het steeds minder. Want ook moslimgezinnen veranderen in hoog tempo, constateert Trees Pels, de eerste hoogleraar opvoeden in de multi-etnische stad. “Het gaat soms sneller dan ze kunnen behappen.”

(meer…)

Een groep apart. Jongerenwerk en etniciteit.

januari 2010

Allochtone jongeren maken een steeds groter deel uit van onze samenleving. In de grote steden vormen zij een meerderheid van de cliënten van het jongerenwerk. Na ‘9/11′ en de moord op Theo van Gogh is er in de samenleving extra aandacht voor moslims, in het bijzonder Marokkaanse moslims. Zien jongerenwerkers dat er verharding is opgetreden in de verhouding tussen allochtone en autochtone jongeren? Ervaren jongerenwerkers dat moslimjongeren in toenemende mate gevoelig zijn voor ‘radicalisering’? Hoe denken jongerenwerkers over het werk met allochtone jongeren? Zet je Turken bij Turken, of kies je in het jongerenwerk voor een interculturele benadering? En wat verwacht de samenleving van het jongerenwerk? (meer…)

De jeugd van… Peter Faber

december 2009

‘Ik ben groter dan mijn klotejeugd’

Acteur Peter Faber werd als jongetje mishandeld. Op zijn zestiende belandde hij op straat. Dat was eerder een opluchting dan een straf. “Mezelf ellendig voelen was voor mij standaard, een manier van zijn.”

(meer…)

Jeugdzorg in de school is niet vanzelfsprekend

oktober 2009

“Onderwijzers zijn geen zorgverleners”

Er wordt door de overheid fors ingezet op ZAT-teams, Reboundvoorzieningen, het schoolmaatschappelijk werk en allerlei andere manieren om zorg binnen het onderwijs te waarborgen. In het onderwijs  zijn ze daar niet onverdeeld blij mee. “Er zit een grens aan onze zorg.”

(meer…)

Het zwarte gat na 18

september 2009

Zorg na jeugdzorg is slecht geregeld

Vanaf zijn achttiende verjaardag wordt een jongere geacht zelfstandig te leven. Maar lang niet iedereen kan dat aan.

In het raam naast de deur prijkt een gat. Afgelopen vrijdag gooide een cliënt er een steen doorheen, vertelt Ton van Rijswijk. “Tsja, zo gaat dat hier. Soms zijn ze wat agressief.” Met ‘hier’ bedoelt hij De Dijk in Utrecht, crisisopvang voor jongeren boven de 18 bij Mij. Zandbergen. En ‘ze’, dat zijn dak- en thuisloze jongeren met een meervoudige problematiek die crisisopvang nodig hebben. Ze komen van huis of hebben al een tijdje zelfstandig gewoond, al dan niet begeleid. Sommigen komen direct uit een instelling: weggelopen of eruit geknikkerd. Bijna allemaal hebben ze een geschiedenis van jeugdzorg en ots. “Nogal eens komt die groep met een omweg bij ons. Na jeugdzorg proberen ze het een tijdje zelf, maar redden ze het toch niet. Of ze hebben wel nazorg, maar zijn in de begeleide huisvesting niet te handhaven. Ze kunnen niet terugvallen op ouders of grootouders. Hun sociale netwerk is zwak. En dan is er dus niks.” (meer…)

Kwestie van vraag en aanbod

augustus 2008

Hans Kamps, de nieuwe voorzitter van MOgroep Jeugdzorg

Fors investeren: dat is de boodschap van Hans Kamps, de nieuwe voorzitter van MOgroep Jeugdzorg. “Ik ken geen ondernemer die bij 10 procent meer vraag zijn capaciteit niet uitbreidt en investeert.”

(meer…)